Przyjazdy klimat w pracy, poczucie przynależności do zespołu i motywacja pracowników są decydującymi czynnikami umożliwiającymi odniesienie sukcesu przez przedsiębiorstwo. Dlatego to szkolenie może przyczynić się do długofalowego sukcesu firmy.

Podczas warsztatów zajmiemy się analizą aktualnego stanu i wspólnie z uczestnikami rozwiniemy skuteczne strategie komunikacji, współpracy i wzajemnego wspierania się w zespole. Przedstawimy Państwu różne metody postępowania oraz sposób przełożenia poznanych metod na płaszczyznę zawodową.

Podczas tego szkolenia odpowiemy m.in. na następujące pytania:

  • Dlaczego ludzie podejmują ryzyko?
  • Jak postrzeganie wypływa na ocenę ryzyka?
  • Czy postrzeganie zagrożeń jest zależne od wieku, płci, doświadczenia, rodzaju pracy itp.?
  • Jak dokonywać oceny ryzyka uwzględniając psychologiczne aspekty postrzegania zagrożeń?
  • Jak rozmawiać z pracownikami, aby podnieść ich świadomość bezpieczeństwa?
  • Jak wykorzystać wdrożone w Firmie narzędzia, aby poprawić u pracowników postrzeganie zagrożeń?

Na koniec warsztatów zaplanujemy z uczestnikami kolejne kroki i omówimy sposób wdrożenia nowej wiedzy.

Podczas szkolenia przełożeni zdobędą wiedzę z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, zmian zachowania i motywowania pracowników do bezpiecznego działania. Na przykładach przeanalizowane zostaną etapy i sposoby rozwoju kultury bezpieczeństwa. Uczestnicy zapoznają się z różnymi stylami kierowania i dobiorą idealny styl w stosunku do etapu rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa. Podczas ćwiczeń i analiz przykładów uczestnicy zapoznają się z metodami motywowania pracowników do konkretnego działania.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących pracownikami.

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb