Warsztaty otwarte

Prowadź skutecznie szkolenia i rozmowy!

Analizy kultury bezpieczeństwa

Analizy kultury bezpieczeństwa
Za pomocą analiz mierzymy poziom kultury bezpieczeństwa firmy, opisujemy jej silne strony oraz identyfikujemy obszary do doskonalenia. Na podstawie wyników opracowujemy rozwiązania służące jej dalszemu rozwojowi
Nasze narzędzia i programy bezpieczeństwa stanowią nową jakość w porównaniu do wielu już istniejących rozwiązań. Skupiają się bowiem nie na technice, a na zachowaniu i jego zmianach. Narzędzia i sposób ich wdrożenia zostały opracowane przez polskich i niemieckich psychologów oraz pedagogów, a więc specjalistów od tego tematu.

Narzędzia i programy

Bezpieczeństwo Narzędzia i programy

Liderzy oraz Ambasadorzy Bezpieczeństwa

Liderzy oraz Ambasadorzy Bezpieczeństwa
Wiele firm produkcyjnych decyduje się na stworzenie specjalnej grupy osób zajmujących się bezpieczeństwem pracy, tzw. Liderów Bezpieczeństwa. Grupa ta składa się najczęściej z pracowników produkcji. Specjalnie przygotowany program warsztatów, szkoleń i ćwiczeń odbywających się na produkcji, umożliwia przygotowanie jej do aktywnej pracy nad bezpieczeństwem i stanowi wspaniałe wsparcie dla załogi i kierownictwa.
Służymy Państwu wsparciem na wszystkich etapach tworzenia, kształcenia i samodzielnego działania grupy.
Przełożeni odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Aby móc realizować zadania związane z ich odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, potrzebują często dodatkowej wiedzy, umiejętności, rozwoju kompetencji i wsparcia przy realizacji obowiązków

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Szkolenia BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC

Szkolenia BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC
Nasza oferta szkoleń (okresowych BHP, z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej) adresowana jest do firm, które poszukują nietypowych i efektywnych szkoleń, chcą, aby pracownicy podczas nich działali, ćwiczyli i w sposób praktyczny powtarzali wiedzę i zdobywali nowe informacje.