Prowadzenie szkoleń BHP metodami aktywizującymi

PROWADZENIE SZKOLEŃ BHP METODAMI AKTYWIZUJĄCYMI
Na szkoleniu - wyłącznie ćwiczenia! No i może troszkę dyskusji. Każdy uczestnik otrzyma również materiały uzupełniające.
Interaktywny wykład, case study, ćwiczenia i dużo dyskusji – chętnie przeanalizujemy Wasze zawodowe wyzwania ?. Każdy uczestnik otrzyma również materiały uzupełniające.

Psychologia bezpieczeństwa pracy - jak-prowadzić (nie tylko trudne) rozmowy z pracownikami?

Psychologia bezpieczeństwa pracy - jak-prowadzić (nie tylko trudne) rozmowy z pracownikami

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty otwarte.

Dane uczestników:
Nieprawidłowe dane
Uczestnik:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Uczestnik drugi:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Uczestnik trzeci:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Uczestnik czwarty:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Uczestnik piąty:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Dane do faktury:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Adres firmy:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Osoba kontaktowa:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Potwierdzenie:
Akceptacja wymagana
Zgoda wymagana