Pusto w koszyku
Bezpieczeństwo - Narzędzia i Programy

Bezpieczeństwo - Narzędzia i Programy

Nasze narzędzia i programy bezpieczeństwa stanowią nową jakość w porównaniu do wielu już istniejących rozwiązań. Skupiają się bowiem nie na technice, a na zachowaniu i jego zmianach. Narzędzia i sposób ich wdrożenia zostały opracowane przez polskich i niemieckich psychologów oraz pedagogów, a więc specjalistów od tego tematu.

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.:

Narzędzie: Minuty dla Bezpieczeństwa

„Minuty dla Bezpieczeństwa” to krótkie, moderowane rozmowy na temat bezpieczeństwa, które prowadzone są przez bezpośredniego przełożonego z małą grupą jego pracowników. Tematami tych rozmów są konkretne czynności, które wykonują ci pracownicy. Poprzez technikę moderacji i specjalną technikę zadawania pytań rozmowa koncentruje się na eliminacji możliwych zagrożeń oraz zasadach bezpiecznego wykonywania pracy.

Przełożony jest w tej rozmowie moderatorem, tzn. nie informuje i nie poucza, lecz wymaga podania informacji od swoich pracowników. Pracownicy dyskutują, wymieniają informacje i doświadczenia, wspólnie analizują możliwe zagrożenia.

Dodatkowo oferujemy szkolenia udoskonalające – sprawdzą się one w firmach, które wdrożyły już narzędzie, jednak wymaga ono poprawy jakości.

Narzędzie: Audyty Zachowań/Audyt Ryzyka

Audyty Zachowań są rodzajami kontroli bezpieczeństwa. Podczas specjalnego treningu kierownictwo uczy się, jak być dobrym obserwatorem, ćwiczy techniki pytania, poznaje zasady przeprowadzania rozmów i dawania konstruktywnej informacji zwrotnej. Otrzymuje również przewodnik, który zawiera wskazówki i pytania pomocne przy przeprowadzaniu pierwszych kontroli.

Dodatkowo oferujemy szkolenia udoskonalające – sprawdzą się one w firmach, które wdrożyły już narzędzie, jednak wymaga ono poprawy jakości.

Program zgłaszania i analizy zagrożeń, zdarzeń oraz wypadków

W Państwa firmie wdrożono program zgłaszania zaobserwowanych zagrożeń i niebezpiecznych zdarzeń, a liczba wypadków nie maleje? Przyczyn takiego stanu może być wiele. Chętnie pomożemy w poprawie funkcjonowania istniejącego systemu lub pomożemy zbudować go od początku.

Oferujemy:

  • Analizę istniejącego systemu, identyfikację obszarów do poprawy.
  • Opracowanie planu poprawy i pomoc w jego wdrożeniu.
  • Szkolenia i doradztwo.
  • Narzędzia służące efektywnemu omawianiu wypadków z pracownikami (z naciskiem na zachowania).

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAM Justyna Pokładnik, ul. Klonowa 5/12B, 32-660 Chełmek, NIP: 6443137801, REGON: 363467930, tel. 500 111 355, e-mail: biuro@tamgram.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu - Ireneusz Pokładnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMgram Ireneusz Pokładnik, ul. Piastowska 20/8, 32-660 Chełmek, NIP: 5492118737, REGON: 365496685 („TAMgram Ireneusz Pokładnik”), tel. 503 529 172, e-mail: sklep@tam.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Adres : ul. Klonowa 5/12B, Chełmek, 32-660 Poland.
Tel. : 500 111 355
E-mail : biuro@tamgram.com.pl