Jeśli jesteś:

 • absolwentem studiów o kierunku BHP, który chce się wyróżnić na rynku pracy,
 • pracownikiem służby BHP, który jest świadom ważnej roli szkoleń BHP i chce doskonalić swój warsztat,
 • przełożonym, dla którego bezpieczeństwo pracy jest ważne i chce pokazać to na co dzień,
to ten kurs stworzyliśmy właśnie dla Ciebie!

Na tym kursie:

 • Nauczysz się wykorzystywać metody aktywizujące na szkoleniach BHP.
 • Poznasz zasady, których wykorzystanie podczas szkoleń umożliwi trwałe zmiany zachowań.
 • Rozwiniesz umiejętność pracy z pytaniami.
 • Poznasz metody na efektywne zapoznawanie pracowników z dokumentami.
 • Poznasz ciekawe metody prowadzenia dyskusji i burzy mózgów.
 • Nauczysz się wykorzystywać prezentacje… nie prezentując ich osobiście.
 • Poznasz narzędzia, które umożliwią Ci szybkie tworzenie ćwiczeń i gier – również na szkolenia online.
 • Dowiesz się, jak pracować z filmem.
 • Dzięki ćwiczeniom i podręcznikowi zastosujesz przestawioną wiedzę w praktyce.
Prowadzenie szkoleń BHP metodami aktywizującymi
Ale to nie wszystko!

Ten kurs to nie zwykły e-learning! Podczas pracy będziesz musiał/a wykonać wiele ćwiczeń, które sprawdzimy!

Kurs składa się bowiem z dwóch etapów:

Samodzielna praca, wykonanie ćwiczeń z kursu i podręcznika.
Spotkanie z trenerem (online), omówienie ćwiczeń.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymasz dopiero po spotkaniu z trenerem. Dlaczego? Bo zależy nam, abyś się nauczył/a na nim maksymalnie dużo i mogła/mógł szybko i efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę.