Cel: Efektywny i zmotywowany zespół. Warsztaty z zakresu budowania efektywnego zespołu

Przyjazdy klimat w pracy, poczucie przynależności do zespołu i motywacja pracowników są decydującymi czynnikami umożliwiającymi odniesienie sukcesu przez przedsiębiorstwo. Dlatego to szkolenie może przyczynić się do długofalowego sukcesu firmy.

Podczas warsztatów zajmiemy się analizą aktualnego stanu i wspólnie z uczestnikami rozwiniemy skuteczne strategie komunikacji, współpracy i wzajemnego wspierania się w zespole. Przedstawimy Państwu różne metody postępowania oraz sposób przełożenia poznanych metod na płaszczyznę zawodową.

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb