Pusto w koszyku
Analizy kultury bezpieczeństwa

Analizy kultury bezpieczeństwa

Za pomocą analiz mierzymy poziom kultury bezpieczeństwa firmy, opisujemy jej silne strony oraz identyfikujemy obszary do doskonalenia. Na podstawie wyników opracowujemy rozwiązania służące jej dalszemu rozwojowi.

Jest to element umożliwiający rozpoczęcie procesu zmian w przedsiębiorstwie.

Analizy składają się z następujących etapów:

Etap 1: Analiza dokumentów.

Na tym etapie zapoznajemy się z organizacją bezpieczeństwa pracy, istniejącymi systemami, standardami, zasadami i narzędziami. Niejasności są omawiane podczas rozmowy ze specjalistą ds. BHP.

Etap 2:

A) Wizytacja na zakładzie.

Celem wizytacji jest zaobserwowanie, jak standardy zostały wdrożone i jak postępują pracownicy. Przede wszystkim audytowane są szczególnie niebezpieczne obszary lub czynności.

B) Wywiady z pracownikami i przełożonymi.

Podczas analiz przeprowadzimy również wywiady z wybranymi losowo pracownikami i przełożonymi. Wywiady są anonimowe i przeprowadza je nasz konsultant. To ważny element analizy, nie jest on testem wiedzy, tylko sprawdzeniem, jak standardy i zasady funkcjonują w praktyce.

Dlaczego nie przeprowadzamy wywiadów za pomocą pisemnej ankiety? Ponieważ z doświadczenia wiemy, że najwięcej wiarygodnych informacji zdobędziemy podczas rozmowy i zadając trafne pytania: ludzie chętnie opowiadają, mniej chętnie piszą. To również czyni wynik wiarygodnym.

ETAP 3: Ocena zebranych informacji i raport z analizy

W tym etapie zbieramy i analizujemy wszystkie informacje. Wyniki analizy zostaną następnie omówione na warsztatach dla kadry kierowniczej.

ETAP 4: Przedstawienie wyników i opracowanie długofalowego planu działania.

Podczas warsztatów omawiamy wyniki i wspólnie z kadrą kierowniczą opracowujemy długofalowy plan działania. Podczas jego opracowywania nie narzucamy szablonowych rozwiązań, tylko bazujemy na tym, co w firmie już istnieje – czasami bowiem narzędzie jest już stosowane, należy jednak popracować nad jego jakością.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAM Justyna Pokładnik, ul. Klonowa 5/12B, 32-660 Chełmek, NIP: 6443137801, REGON: 363467930, tel. 500 111 355, e-mail: biuro@tamgram.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu - Ireneusz Pokładnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMgram Ireneusz Pokładnik, ul. Piastowska 20/8, 32-660 Chełmek, NIP: 5492118737, REGON: 365496685 („TAMgram Ireneusz Pokładnik”), tel. 503 529 172, e-mail: sklep@tam.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Adres : ul. Klonowa 5/12B, Chełmek, 32-660 Poland.
Tel. : 500 111 355
E-mail : biuro@tamgram.com.pl