Pusto w koszyku
Pierwsza pomoc psychologiczna.

Pierwsza pomoc psychologiczna.

Celem pierwszej pomocy psychologicznej nie jest stawianie diagnoz, lecz przełamanie bariery rozmawiania o zdrowiu psychicznym i nauka udzielania pomocy i wsparcia osobom w kryzysie psychicznym. Taki kryzys może dotknąć każdego z nas i spowodować m.in. poczucie bezsilności, utraty kontroli nad swoim życiem, smutek, brak chęci do jakiejkolwiek aktywności, problemy z obiektywną i racjonalną oceną sytuacji. Warto, aby każda organizacja była przygotowana na niesienie pierwszej pomocy psychologicznej, gdyż może być ona dla wielu osób istotnym działaniem, aby móc wrócić do równowagi. 
Jak możemy wesprzeć Państwa organizację?

  • Nasze działania to m.in.:
  • Warsztaty z zakresu prowadzenia rozmów o zdrowiu, udzielania pierwszej pomocy psychologicznej.
  • Krótkie warsztaty i webinary z okazji dni BHP i Zdrowia – świetne na wprowadzenie tematu zdrowia psychicznego do organizacji (przykłady poniżej).
  • Doradztwo i coaching.

Przykłady webinarów na dni BHP i dni Zdrowia:

TEMAT 1: Jak budować odporność i łatwej radzić sobie z wyzwaniami?

Wiele poradników dostępnych na rynku zawiera wskazówki, jak reagować, gdy stres obciąża nas już zbyt mocno. W skutecznym radzeniu sobie ze stresem ważne jest jednak gromadzenie zasobów, które będą stanowiły tarczę obronną w starciu z wyzwaniami, jakie postawi przed nami życie. Podczas tego spotkania poruszymy następujące tematy: Wpływ stresu na jednostkę i organizację. 5 cech moderujących odporność na stres. Jak budować odporność na stres?

TEMAT 2: Stres. Skuteczne strategie redukcji napięcia i poprawy samopoczucia 

Życie bez stresu nie jest możliwe. Pewna dawka stresu jest nam niezbędna do życia: mobilizuje nas do działania, motywuje, umożliwia rozwój i osiąganie celów. Problem pojawia się, gdy obciążeń jest zbyt wiele, a my nie robimy nic, aby zredukować ich negatywny wpływ. Nie podejmujemy działań z kilku względów: nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie skutki może przynieść długotrwałe obciążenie, nie wiemy, kiedy reagować, nie znamy skutecznych metod działania. Podczas tego spotkania poruszymy następujące tematy: Czym jest stres, a czym stresor. Rodzaje stresu i stresorów. Sposoby radzenia sobie ze stresem.

TEMAT 3: Pierwsza Pomoc Psychologiczna - jak pomóc (współ)pracownikom i bliskim w kryzysie psychicznym? 

Jak wesprzeć pracowników, kolegów i bliskich w trudnych sytuacjach? Jak rozpoznać, że ktoś znajduje się w kryzysie psychicznym i potrzebuje wsparcia? Często czujemy się bezsilni, bo nie wiemy, jak podjąć rozmowę, aby nie zranić kogoś lub nie sprawić wrażenia bycia wścibskim. Podczas webinaru omówimy następujące tematy: czym jest Pierwsza Pomoc Psychologiczna? jakie symptomy powinny nas zaniepokoić? jak pomóc osobie w kryzysie psychicznym? Wczesna interwencja psychologiczna wg modelu ROGER. Granice niesienia pomocy, gdzie szukać wsparcia.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAM Justyna Pokładnik, ul. Klonowa 5/12B, 32-660 Chełmek, NIP: 6443137801, REGON: 363467930, tel. 500 111 355, e-mail: biuro@tamgram.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu - Ireneusz Pokładnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMgram Ireneusz Pokładnik, ul. Piastowska 20/8, 32-660 Chełmek, NIP: 5492118737, REGON: 365496685 („TAMgram Ireneusz Pokładnik”), tel. 503 529 172, e-mail: sklep@tam.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Adres : ul. Klonowa 5/12B, Chełmek, 32-660 Poland.
Tel. : 500 111 355
E-mail : biuro@tamgram.com.pl