WEWNĘTRZNI TRENERZY BEZPIECZEŃSTWA

Wiele firm wdraża nowoczesną pracę nad bezpieczeństwem i koncentruje się na zmianach zachowania i świadomości. Instrumenty skupiające
się na zachowaniu wymagają jednak wysokiej jakości, aby mogły być efektywne. Dlatego samo wprowadzenie narzędzi nie wystarczy, trzeba
stale kontrolować ich jakość i wspierać przełożonych w ich stosowaniu.

Przy tym istotną rolę odgrywają specjalnie do tego przygotowane osoby - nazywamy ich różnie: Wewnętrznymi Trenerami, Przewodnikami
Bezpieczeństwa. Ich zadanie jest jednak zawsze takie samo: wsparcie w budowaniu i rozwijaniu kultury bezpieczeństwa. Ta grupa nie stanowi
kolejnej grupy pracowników działu BHP - rekrutowani są bowiem spośród pracowników zakładu. Dzięki specjalnym szkoleniom osoby te są
przygotowywane do prowadzenia rozmów z pracownikami i przełożonymi, stosowania różnorodnych narzędzi oraz realizacji własnych
pomysłów. Grupy te troszczą się o jakość instrumentów, które zostały wprowadzone w firmie w ramach istniejących systemów bezpieczeństwa.

Wiele firm w Polsce zdecydowało się już na stworzenie takiej grupy wsparcia. Chętnie pomożemy Państwu stworzyć własną!Oferujemy:
  • pomoc w rekrutacji członków grupy,
  • opracowanie planu szkoleń,
  • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń,
  • indywidualną analizę postępów i potrzeb członków grupy,
  • wsparcie podczas pomysłów i wdrażania narzędzi,
  • regularne wsparcie i konsultacje.

W celu przygotowania dla Państwa indywidualnej oferty prosimy o kontakt z biurem.

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb