EFEKTYWNE PROWADZENIE SZKOLEŃ

Efektywne prowadzenie szkoleń BHP

Pracownicy służb bhp uważają szkolenia za kluczowy instrument w pracy nad kształtowaniem świadomości pracowników. W wielu firmach panuje również przekonanie, iż szkoleń powinno być dużo, gdyż „im więcej się przypomina, tym lepiej”. Nie zawsze jednak zwraca się uwagę na to, że nawet codzienne szkolenia bhp nie pomogą, jeśli ich forma nie będzie efektywna. Dobór odpowiednich metod szkoleń wpływa bowiem znacząco na ich skuteczność.

Na naszych warsztatach będą mogli Państwo zapoznać się z efektywnymi metodami prowadzenia szkoleń BHP, przećwiczyć je na swoich przykładach oraz otrzymają Państwo pakiet materiałów „Na start”.

Oferujemy Państwu następujące szkolenia:

Efektywne prowadzenie szkoleń BHP

Cele szkolenia:

 • zdobycie umiejętności aktywnego włączania pracowników w szkolenie i wykorzystywania ich wiedzy,
 • poznanie i przećwiczenie aktywnych metod prowadzenia szkoleń ,
 • poznanie metod aktywnego włączania uczestników podczas wykładu i prezentacji,
 • nauka stosowania aktywnych metod podczas pracy z dużymi grupami,
 • poznanie i nauka przez ćwiczenia różnych metod przeprowadzania szkoleń.

Podczas warsztatów omówione zostaną m.in. następujące tematy:

 • Cele przeprowadzania szkoleń BHP.
 • Cechy dobrego szkolenia BHP/instruktażu.
 • Jak uczą się ludzie dorośli?
 • Sposoby aktywnego włączania pracowników w szkolenia.
 • Ćwiczenia w grupach z metod polegających na stosowaniu pytań.
 • Czym zastąpić wykład? - ćwiczenia z metod w grupach.
 • Sposoby aktywnego wykorzystania instrukcji, ocen ryzyka, prezentacji itp. podczas szkoleń - ćwiczenia.
 • Aktywne metody prowadzenia szkoleń (ćwiczenia - czym zastąpić wykład?): demonstracja, metoda "puzzli", metoda "Poszukaj informacji", praca z kartami.
 • Wykorzystanie wizualizacji podczas szkoleń.
 • Efektywna praca z mediami.
 • Metody prowadzenia dyskusji.
 • Postępowanie z trudnymi uczestnikami szkoleń.

Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów „na start”.

Efektywne prowadzenie szkoleń za pomocą gier szkoleniowych.  Organizacja dni i konkursów BHP

Cele szkolenia:

 • przedstawienie pomysłów na wykorzystanie gier podczas szkoleń BHP,
 • wypróbowanie ich w praktyce przez uczestników,
 • opracowanie indywidualnego planu przeprowadzenia Dnia Bezpieczeństwa lub konkursu

Uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak połączyć zdrową rywalizację z pracą nad bezpieczeństwem,
 • dowiedzą się, jak  za pomocą gier, zabaw i konkursów efektywnie i ciekawie uczyć pracowników i sprawdzać ich wiedzę,
 • poznają wiele zadań i ćwiczeń, które pomogą ukształtować w ciekawy sposób pracę nad bezpieczeństwem,
 • opracuja swój plan przeprowadzenia Dni bezpieczeństwa lub konkursu/ Dni BHP

Podczas warsztatów omówione zostaną m.in. następujące tematy:

 • Dlaczego ludzie lubią rywalizować i wygrywać?
 • Jak nauczać bezpieczeństwa pracy w nowoczesny sposób, wykorzystując wiedzę pedagogiczną i psychologiczną?
 • Jakie istnieją możliwości wprowadzenia elementu zabawy do pracy nad bezpieczeństwem, aby było to efektywne, ale nie ośmieszało i nie zmniejszało znaczenia bezpieczeństwa pracy? - przedstawienie pomysłów i ćwiczenia.
 • Przykładowe gry BHP - ćwiczenia. Uwagi dotyczące tworzenia własnych wersji przedstawionych pomysłów.
 • Opracowanie i przedstawienie własnego planu przebiegu Dnia Bezpieczeństwa/konkursu. Przedstawienie pomysłu trenerowi, informacja zwrotna od trenera.

Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów „na start”

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb