O NAS

„Słaby trener – opowiada. Dobry trener – wyjaśnia. Bardzo dobry trener – demonstruje. Genialny trener – inspiruje.”
Firmę TAM tworzą doświadczeni trenerzy: psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i BHP-owcy. Nasi szkoleniowcy posiadają wieloletnie doświadczenie zdobyte nie tylko w Polsce. Wszyscy regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby ciągle podnosić swoje kwalifikacje, przekazywać najnowszą wiedzę i stosować nowoczesne metody nauczania.

Prowadzimy szkolenia kierując się słowami:
„Słaby trener – opowiada. Dobry trener – wyjaśnia. Bardzo dobry trener – demonstruje. Genialny trener – inspiruje.”

Nasza firma zajmuje się budowaniem kultury bezpieczeństwa. Nasze działania obejmują:
• Analizy Kultury Bezpieczeństwa – oparte ma metodologii firmy Kirschstein&Partner.
• Opracowanie wraz z kadrą zarządzająca długofalowego programu działania.
• Wsparcie we wdrożeniu i realizacji programu bezpieczeństwa  (m.in. poprzez doradztwo, treningi i coaching).
• Pomoc w dalszym rozwijaniu programu bezpieczeństwa.
• Coaching kadry managerskiej.
• Ponowną ocenę kultury bezpieczeństwa.
Prowadzimy również szkolenia z zakresu m.in.:
• Prowadzenie szkoleń BHP metodami aktywizującymi.
• Metody omawiania zdarzeń i wypadków z pracownikami.
• Metody prowadzenia rozmów na temat bezpieczeństwa oraz „Minuty dla Bezpieczeństwa”.
• Audyty Zachowań.
• Szkolenia okresowe BHP – łamiemy jednak stereotypy związane z tym rodzajem kształcenia – nasze szkolenia prowadzą młodzi trenerzy stosując metody pracy, które zmuszają uczestników do aktywnego zdobywania wiedzy i zastosowania jej w praktyce.
• Szkolenia z pierwszej pomocy – prowadzone przez ratowników medycznych.
• Analizy stanowisk pracy i pod kątem obciążeń, warsztaty z fizjoterapeutą.

Większość szkoleń tworzymy jednak indywidualnie dla konkretnego Klienta – w zależności od jego potrzeb i zgłaszanych problemów.

Od 10 lat organizujemy również Dni BHP i Dni Zdrowia w Polsce i Niemczech.
Współpracujemy z firmami produkcyjnymi z różnych branż, CIOP, EU-OSHA, z mediami i zagranicznym firmami szkoleniowymi (m.in. Kirschstein&Partner i ETALON International).

Posiadamy sklep z własnymi grami BHP:
www.tamgram.com.pl

POZNAJ NASZĄ DRUŻYNĘ

Justyna Pokładnik, Trener, właściciel TAM
Justyna Pokładnik, Trener

Pedagog. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu BHP (WSZOP Katowice). Audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem.

Prowadzi warsztaty m.in. zakresu:
• psychologii bezpieczeństwa pracy,
• prowadzenia rozmów o bezpieczeństwie,
• przywództwa w bezpieczeństwie,
• efektywnego prowadzenia szkoleń BHP,
• Audytów Zachowań.

Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów BHP i Dni Bezpieczeństwa. Przeprowadza również analizy bezpieczeństwa firm i doradza, jak rozwijać ich kulturę bezpieczeństwa. Posiada doświadczenie w pracy w Polsce oraz za granicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Oman, Austria). Pisze również artykuły do branżowych czasopism oraz opracowuje własne podręczniki i gry szkoleniowe.  

Chętnie dzieli się swoją wiedzą ze studentami prowadząc gościnne wykłady. Wiele z nich można przeczytać na stronie internetowej: www.tam.com.pl.
W wolnym czasie prowadzi własnego bloga, pisze artykuły, czyta, jeździ na rowerze, gra w planszówki  i organizuje z rodziną spontaniczne wyprawy po Europie.

Jest laureatką nagrody „Złote szelki” w roku 2017 w kategorii: „Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.”

Jest członkiem:
Ireneusz Pokładnik, Trener, współwłaściciel TAM
Starszy inspektor bhp, inspektor ochrony przeciwpożarowej oraz instruktor pierwszej pomocy w systemie IFACC. Ukończył studia podyplomowe z zakresu BHP.

Swoją karierę jako trener zaczął poprzez współpracę z polskim oddziałem firmy Kirschstein&Partner. Prowadził szereg szkoleń oraz analiz z zakresu budowania kultury bezpieczeństwa. Od dwóch lat aktywnie uczestniczy w pracach grupy opracowującej standardy szkoleń okresowych w ramach Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Opracowuje projekty szkoleniowe przełamujące stereotypy „nudnych wykładów” poprzez stosowanie metod aktywizujących z wykorzystaniem gier i zabaw, które sam tworzy. Podczas szkoleń organizuje m.in. gry terenowe o tematyce ppoż. i przygotowuje w okolicy sali szkoleniowej różne „pułapki” z zakresu BHP – uczestnicy jego szkoleń musza być czujni przez cały czas! Podczas szkoleń stara się maksymalnie zbliżyć do realiów zakładu pracy i pracować na przykładach, z którymi uczestnicy mogą się identyfikować. Z tego powodu często zamyka się w warsztacie i konstruuje proste symulatory (np. stację LOTO), a nawet makiety hal produkcyjnych. Ten sposób pracy umożliwia mu analizę z uczestnikami ich wyborów i zachowań oraz pobudzenie ich do refleksji, dyskusji i zmiany.

Posiada doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu eventów związanych z tematyką bezpieczeństwa dla firm z różnych sektorów. Dla niego jednak to nie tylko edukacja i zabawa – zadania konstruuje tak, aby przede wszystkim zmieniać świadomość i postawy pracowników.

W wolnych chwilach zapalony fotograf oraz dumny tata wspaniałej córeczki.
Dorota Żytkowicz, trener i coach
Psycholog, coach, ukończyła studia wyższe ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Osobowości oraz Psychologia Sądowa. Ukończyła także Międzynarodowe Studia Coachingu w Krakowie. Obecnie kończy studia z zakresu BHP.

W trakcie studiów odbyła praktyki w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu oraz w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej również w Nowym Sączu. Po ukończeniu studiów odbyła staż w firmie Kirschstein&Partner Polska. Od roku 2013 pracuje jako trener. Podczas stażu odbyła w Polsce i Niemczech szkolenia z zakresu efektywnego prowadzenia warsztatów.

W firmie TAM zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń zamkniętych oraz warsztatów otwartych z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, komunikacji, BBS, efektywnego prowadzenia szkoleń oraz coachingi dla pracowników i przełożonych wszystkich szczebli. Współpracuje z firmami z różnych branż, m.in. spożywczej, budowlanej, chemicznej i motoryzacyjnej. Organizuje i koordynuje Dni Bezpieczeństwa oraz  konkursy BHP, a zadania na te imprezy zawsze dopasowuje do indywidualnych potrzeb Klienta.

Interesuje się psychologią poznawczą, relacjami międzyludzkimi, umiejętnościami motywacyjnymi i komunikacją. Wolny czas spędza aktywnie: chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze i podróżując. W zimie uczy narciarstwa – jest instruktorem narciarstwa zjazdowego. Interesuje się kulturą góralską i folklorem.

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb