TAMgram Chemia

Gra „TAMgram Chemia” uczy, jak w szybki i skuteczny sposób rozpoznawać zagrożenia i przeciwdziałać ich ewentualnym skutkom.

Cel gry:

  • Zapoznanie ze oznaczeniami substancji niebezpiecznych i ich znaczeniem,
  • Identyfikacja substancji chemicznych, które stosujemy w pracy i w domu, które mogą być niebezpieczne.
  • Analiza, jakie niebezpieczne substancje posiadamy w domu, jak należy je przechowywać, używać i co robić w przypadku np. połknięcia (np. „Kreta”).
  • Podniesienie świadomości w zakresie używania substancji chemicznych, ograniczenia zatruć spowodowanych chemią, np. gospodarczą.

Przebieg gry

Gra polega na dopasowaniu piktogramów ostrzegawczych CLP/GHS (oznakowanie substancji chemicznych) do jego znaczenia oraz przykładowej substancji chemicznej, na której ten znak znajdziemy.  Grę można połączyć z rozmową na temat obchodzenia się z substancjami chemicznymi, które mamy w domu.

 

Wymiary pudełka: 182x95 mm

TAMgram Chemia

TAMgram Chemia BHP

43.00 zł
(w tym 23% VAT)