Pusto w koszyku

SAFETY TALKS – rozmowy nt. bezpieczeństwa

SAFETY TALKS – rozmowy nt. bezpieczeństwa

SAFETY TALKS – rozmowy nt. bezpieczeństwa.

Prowadzenie rozmów o bezpieczeństwie to jedno z najważniejszych i najbardziej skutecznych narzędzi budowania świadomości wśród pracowników. Zdarza się jednak, iż nie są one inicjowane wystarczająco często, aby przynosiły efekt.  Jest to spowodowane wieloma przyczynami, np.:
 • Osoby prowadzące szkolenia BHP (wstępne, okresowe) widzą przestrzeń na rozmowę, jednak nie wiedzą, jak wpleść ją w szkolenie lub szukają ciekawego sposobu na zainicjowanie jej.
 • Przełożeni nie wiedzą, w jaki sposób mają prowadzić rozmowy, pouczają i widzą, że nie wpływa to motywująco na pracowników. Nie wiedzą też czasami, jakie tematy mają poruszać, jak rozmawiać o zachowaniach.
 • Istnieją obawy, jak zareagują pracownicy na pytania.

Celem gry „Safety Talks” jest ułatwienie prowadzania rozmów na temat bezpieczeństwa i zwiększenie ich częstotliwości w organizacji. Gra dedykowana jest przede wszystkim przełożonym wszystkich szczebli, z powodzeniem jednak również działy HR i BHP będą mogły wykorzystać ją podczas szkoleń czy rekrutacji.

Dzięki „Safety Talk – rozmowy nt. bezpieczeństwa” możecie:

 • uroczyście wprowadzić ideę prowadzenia rozmów na temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, np. organizując „Dzień Komunikacji”,
 • ułatwić przełożonym prowadzenie rozmów – mają bowiem do dyspozycji zbiór tematów i pytań, które muszą tylko donieść do swojej rzeczywistości,
 • nadać nową formułę prowadzonym już rozmowom,
 • budować otwartą i szczerą komunikację,
 • wprowadzić ciekawy element na szkolenia BHP.

Gra składa się z 3 elementów:

 • zdjęć, które mają zainspirować grupę do szukania tematów,
 • haseł, które po dopasowaniu do zdjęć podpowiedzą tematy,
 • kart z pytaniami do dopasowanych tematów, które grupa ma przedyskutować – w sumie otrzymujesz 15 tematów i 45 pytań do rozmowy, które otwierają oczy i umysł na zagrożenia, ale przede wszystkim na możliwość zapobiegania im.

Narzędzie sprawdzi się w każdej firmie. Łączy również temat bezpieczeństwa w pracy i życiu prywatnym.

 

Jak mogą Państwo wykorzystać grę na szkoleniach? Oto kilka naszych propozycji scenariuszy:

 1. Uczestnicy wybierają dowolne zdjęcie. Do zdjęcia dopasowują 5 (lub więcej) haseł załączonych do gry. Następnie odnajdują te hasła wśród kart z pytaniami. Co tydzień spotykają się, aby omówić jeden z wybranych tematów (odpowiadają na pytania z karty). W ten sposób na długo nie zabraknie tematów do rozmów.
 2. Poza zdjęciami z gry przełożeni mogą wykorzystać również zdjęcia wykonane przez pracowników, np. w ramach konkursu na zdjęcie o tematyce BHP. Zasady są podobne jak w punkcie 1.
 3. Przełożeni wyciągają z talii karty z pytaniami. Podchodzą do pracowników i proszą o wylosowanie jednej karty i odpowiedzenie na pytania. Po zakończeniu rozmowy przełożony dziękuje za rozmowę i idzie do kolejnego pracownika.
 4. Łączymy uczestników w zespoły. Każdy zespół losuje kartę z pytaniami (każdy zespół inny temat), a następnie uczestnicy omawiają je, mają na to ok. 5-7 minut. Następnie wybrana osoba z każdego zespołu zabiera kartę i przechodzi z nią do drużyny znajdującej się obok i z nową drużyną omawia pytania z karty. Taką rotacją można powtórzyć 2-3 razy.

Dzięki kartom możliwa jest otwarta rozmowa o bezpieczeństwie, szerokie ujęcie tematu, w tym analiza naszego podejścia do bezpieczeństwa w życiu prywatnym. Rozmowa przebiega sprawnie, nie zajmuje dużo czasu, dlatego np. przełożeni dzięki  grze prowadzą ją chętniej i są skłonni robić to częściej. Dodatkowo gra świetnie wspiera osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem rozmów nt. bezpieczeństwa i zdrowia. 

55,00 PLN dodaj do koszyka

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAM Justyna Pokładnik, ul. Klonowa 5/12B, 32-660 Chełmek, NIP: 6443137801, REGON: 363467930, tel. 500 111 355, e-mail: biuro@tamgram.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu - Ireneusz Pokładnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMgram Ireneusz Pokładnik, ul. Piastowska 20/8, 32-660 Chełmek, NIP: 5492118737, REGON: 365496685 („TAMgram Ireneusz Pokładnik”), tel. 503 529 172, e-mail: sklep@tam.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Adres : ul. Klonowa 5/12B, Chełmek, 32-660 Poland.
Tel. : 500 111 355
E-mail : biuro@tamgram.com.pl