Pusto w koszyku

Blog

Gra BHP dedykowana dla Smurfit Kappa

Gra BHP dedykowana dla Smurfit Kappa

 

W roku 2019 firma Smurfit Kappa Sp. z o.o. organizowała z nami w swoich zakładach produkcyjnych Dzień BHP po hasłem komunikacji i budowania kultury bezpieczeństwa. Celem było uświadomienie pracownikom ich wpływu na te aspekty oraz skłonienie do rozmowy i refleksji o roli poszczególnych osób w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa oraz bezpiecznym realizowaniu prac na terenie zakładu.

Uczestnicy zostali wprowadzeni do gry poprzez krótki warsztat. Podczas zajęć omówiliśmy rolę zespołowego działania i otwartej komunikacji. Uczestnicy zapoznali się również z fazami rozwoju poszczególnych elementów organizacji w zakresie kultury bezpieczeństwa

Po warsztacie każda grupa otrzymała dużą planszę oraz karty z opisem m.in. zachowania pracowników i managerów oraz podejmowanych (lub nie) działań w zakresie bezpieczeństwa. Zadanie polegało na dopasowaniu opisów do poszczególnych faz rozwoju, dopisaniu własnych przykładów oraz zebraniu przez pracowników pomysłów, co oni oraz organizacja mogą zrobić, aby rozwijać bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników. Skłoniła ich do refleksji, analizy postępowania i podjęcia kolejnych, często małych, ale znaczących, działań. 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAM Justyna Pokładnik, ul. Klonowa 5/12B, 32-660 Chełmek, NIP: 6443137801, REGON: 363467930, tel. 500 111 355, e-mail: biuro@tamgram.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu - Ireneusz Pokładnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMgram Ireneusz Pokładnik, ul. Piastowska 20/8, 32-660 Chełmek, NIP: 5492118737, REGON: 365496685 („TAMgram Ireneusz Pokładnik”), tel. 503 529 172, e-mail: sklep@tam.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Adres : ul. Klonowa 5/12B, Chełmek, 32-660 Poland.
Tel. : 500 111 355
E-mail : biuro@tamgram.com.pl