Pusto w koszyku

Blog

9 sposobów na wykorzystanie gry „MEMO-ZNAKI BHP”

9 sposobów na wykorzystanie gry „MEMO-ZNAKI BHP”

 

W ofercie naszego sklepu od ponad 4 lat możecie zakupić grę memo „Znaki BHP”. Tę niepozorną grę można wykorzystać podczas szkoleń na wiele sposobów. Oto 9 naszych propozycji!

Gra składa się z 60 kart: 30 znaków BHP i ich znaczeń. Można grać w nią na wiele sposobów:

 • Klasyczna gra pamięciowa: rozkładamy na stole karty opisem i obrazkiem do dołu. Uczestnik wybiera 2 karty. Jeśli stanowią parę, odkłada na bok i odkrywa dwie następie. Jeśli karty nie stanowią pary, gracz odkłada je na miejsce i do gry przystępuje kolejny zawodnik. Wygrywa osoba, która odkryje najwięcej par.
 • Gra pamięciowa ograniczona czasowo: gramy na podobnych zasadach jak w punkcie 1, jednak uczestnicy mają ograniczony czas, np. 15 minut. Wygrywa osoba, która w tym czasie odnajdzie najwięcej par.
 • Z kart wyciągamy tylko te z obrazkami i rozkładamy je na stole (obrazki odkryte, nie musimy używać wszystkich kart). Uczestnicy mają wybrać i dopasować do nich odpowiednie opisy.
 • Z kart wyciągamy karty ze znakami BHP. Kładziemy je na stole obrazkiem do dołu. Uczestnicy odkrywają znak i mówią jego znaczenie. Za dobre odpowiedzi otrzymują punkty.
 • Karty z obrazkami rozdzielamy między uczestników podzielonych na grupy. Grupy otrzymują dużą kartkę papieru, mogą przerysować znaki lub przykleić je za pomocą tzw. taśmy trenerskiej. Uczestnicy wymieniają na kartce miejsca w zakładzie pracy, w których widzą dany znak (mogą zaznaczyć również na wydrukowanej mapie zakładu) i opisują, jak należy się w tym miejscu zachować. Dodatkowo możemy udostępnić środki ochrony indywidualnej (prawdziwe lub na zdjęciach) – uczestnicy mają spośród nich wybrać te, które w danym miejscu należy nosić.
 • Rozdajemy uczestnikom zdjęcia fragmentów maszyn, urządzeń, stanowisk pracy, z których za pomocą programu do obróbki zdjęć usunięte zostały znaki BHP. Uczestnicy mają spośród kart wybrać te znaki, które zostały ze zdjęcia usunięte.
 • Wybieramy spośród kart tyle sztuk, ilu mamy uczestników, tzn., jeśli mamy 20 uczestników szkolenia, to wybieramy 10 par kart (znak BHP + jego znaczenie), w sumie 20 kart. Rozdajemy po jednej karcie uczestnikom. Uczestnicy wędrują po sali i szukają partnera: jedna osoba ma znak BHP, druga trzyma w ręce jego znaczenie. W ten sposób wprowadzamy na szkolenie ruch i możemy połączyć uczestników w pary, w których wykonają kolejne zadania.
 • Przedstawianie się na początku szkolenia - uczestnicy podchodzą do stołu i losują jeden znak. Przy przedstawianiu się na początku szkolenia mówią, jaki znak wylosowali i gdzie w swoi zakładzie pracy go spotykają.
 • Przyporządkowywanie miejsc na sali: uczestnicy wchodząc na salę szkoleniową otrzymują znak BHP. Muszą znaleźć na sali krzesło, na którym leży karta opisująca znaczenie otrzymanego znaku. Uczestnik zajmuje to miejsce.

Kiedy możemy wykorzystać grę? Oto kilka przykładów:

 • Szkolenie wstępne BHP – w celu zapoznania pracownika ze znakami, które może zobaczyć na terenie zakładu. Warto porozmawiać przy okazji o tym, jak w danym miejscu należy się zachować.
 • Szkolenie okresowe BHP – w celu powtórzenia wiedzy o znakach BHP lub przypomnienia o tym, gdzie się znajdują (pracując bowiem w jednym miejscu przestajemy na nie zwracać uwagę) lub gdzie pojawiły się zmiany.
 • Dni Bezpieczeństwa i Zdrowia.
 • Kąciki relaksu wyposażony w gry – stwórz strefę do odpoczynku z elementami edukacji!

A Wy jakie macie jeszcze pomysły?

Memo Znaki BHP możecie zakupić klikając TUTAJ

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAM Justyna Pokładnik, ul. Klonowa 5/12B, 32-660 Chełmek, NIP: 6443137801, REGON: 363467930, tel. 500 111 355, e-mail: biuro@tamgram.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu - Ireneusz Pokładnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMgram Ireneusz Pokładnik, ul. Piastowska 20/8, 32-660 Chełmek, NIP: 5492118737, REGON: 365496685 („TAMgram Ireneusz Pokładnik”), tel. 503 529 172, e-mail: sklep@tam.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Adres : ul. Klonowa 5/12B, Chełmek, 32-660 Poland.
Tel. : 500 111 355
E-mail : biuro@tamgram.com.pl