Pusto w koszyku
Szkolenia dla kadry kierowniczej

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Przełożeni odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Aby móc realizować zadania związane z ich odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, potrzebują często dodatkowej wiedzy, umiejętności, rozwoju kompetencji i wsparcia przy realizacji obowiązków.

Oferujemy warsztaty m.in. w zakresie:

  • Rozwoju umiejętności prowadzenia obserwacji i (nie tylko trudnych) rozmów z pracownikami.
  • Psychologii bezpieczeństwa pracy i wiedzy o zmianach zachowania.
  • Motywowania do bezpiecznych zachowań.
  • Przywództwa w bezpieczeństwie.

Nie stosujemy gotowych szablonów – szkolenia dopasowywane są do potrzeb i aktualnego stanu bezpieczeństwa i przywództwa w firmie. Opracowanie programu poprzedza badanie potrzeb.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TAM Justyna Pokładnik, ul. Klonowa 5/12B, 32-660 Chełmek, NIP: 6443137801, REGON: 363467930, tel. 500 111 355, e-mail: biuro@tamgram.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest właściciel i operator Sklepu - Ireneusz Pokładnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMgram Ireneusz Pokładnik, ul. Piastowska 20/8, 32-660 Chełmek, NIP: 5492118737, REGON: 365496685 („TAMgram Ireneusz Pokładnik”), tel. 503 529 172, e-mail: sklep@tam.com.pl. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Adres : ul. Klonowa 5/12B, Chełmek, 32-660 Poland.
Tel. : 500 111 355
E-mail : biuro@tamgram.com.pl