Szkolenia dla kadry kierowniczej

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Przełożeni odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Aby móc realizować zadania związane z ich odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, potrzebują często dodatkowej wiedzy, umiejętności, rozwoju kompetencji i wsparcia przy realizacji obowiązków.

Oferujemy warsztaty m.in. w zakresie:

  • Rozwoju umiejętności prowadzenia obserwacji i (nie tylko trudnych) rozmów z pracownikami.
  • Psychologii bezpieczeństwa pracy i wiedzy o zmianach zachowania.
  • Motywowania do bezpiecznych zachowań.
  • Przywództwa w bezpieczeństwie.

Nie stosujemy gotowych szablonów – szkolenia dopasowywane są do potrzeb i aktualnego stanu bezpieczeństwa i przywództwa w firmie. Opracowanie programu poprzedza badanie potrzeb.