Szkolenia BHP, Ppoż, Pierwsza Pomoc

Szkolenia BHP, Ppoż, Pierwsza Pomoc

Nasza oferta szkoleń (okresowych BHP, z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej) adresowana jest do firm, które poszukują nietypowych i efektywnych szkoleń, chcą, aby pracownicy podczas nich działali, ćwiczyli i w sposób praktyczny powtarzali wiedzę i zdobywali nowe informacje.

Dlaczego nasze szkolenia są nietypowe i naprawdę efektywne? Ponieważ...

 • prowadzą je młodzi, dynamiczni ludzie,
 • prowadzone są nowoczesnymi metodami, które bazują na aktualnej wiedzy dot. uczenia ludzi dorosłych,
 • stosujemy autorskie gry, quizy, case study, ćwiczenia i wiele metod odpowiadających aktualnej wiedzy dot. uczenia się ludzi dorosłych,
 • metody nauczania dopasowane są do różnych sposobów uczenia się, również wieku, doświadczenia i pełnionej funkcji przez uczestników,
 • uczestnicy pracują aktywnie, ćwiczą, a dzięki temu więcej zapamiętują, szkolenia oceniają jako ciekawe i efektywne.
 • podczas naszych szkoleń okresowych można zdobyć szeroką wiedzę nie tylko z zakresu prawa, ale również z zakresu ochrony zdrowia, ergonomii oraz psychologii bezpieczeństwa.

Oferujemy szkolenia okresowe dla następujących grup:

 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych,
 • Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami,
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (również próbne ewakuacje, symulacja pożaru w namiocie dymowym, gaszenie pożaru przez każdego uczestnika)