Liderzy/Ambasadorzy Bezpieczeństwa

Liderzy/Ambasadorzy Bezpieczeństwa

Wiele firm produkcyjnych decyduje się na stworzenie specjalnej grupy osób zajmujących się bezpieczeństwem pracy, tzw. Liderów Bezpieczeństwa. Grupa ta składa się najczęściej z pracowników produkcji. Specjalnie przygotowany program warsztatów, szkoleń i ćwiczeń odbywających się na produkcji, umożliwia przygotowanie jej do aktywnej pracy nad bezpieczeństwem i stanowi wspaniałe wsparcie dla załogi i kierownictwa.

Służymy Państwu wsparciem na wszystkich etapach tworzenia, kształcenia i samodzielnego działania grupy.

Oferujemy:

  • Pomoc przy rekrutacji członków grupy.
  • Pomoc w określeniu celów i zadań grupy.
  • Opracowanie planu kształcenia dla grupy.
  • Wsparcie szkoleniowe.
  • Opracowanie długofalowego planu działania.
  • Stały monitoring i informację zwrotną dot. działań Liderów Bezpieczeństwa.

Program kształcenia opracowywany jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. Składa się z treningów w sali szkoleniowej, podczas których uczestnicy zdobywają nową wiedze i stosują ją podczas ćwiczeń. Na koniec zajęć otrzymują zadania, które muszą zrealizować do następnego szkolenia. Poza treningami w sali uczestnicy biorą udział w regularnych ćwiczeniach na produkcji.