Psychologia zachowań ryzykownych – jak rozmawiać z pracownikami o zagrożeniach?

Podczas tego szkolenia odpowiemy m.in. na następujące pytania:

  • Dlaczego ludzie podejmują ryzyko?
  • Jak postrzeganie wypływa na ocenę ryzyka?
  • Czy postrzeganie zagrożeń jest zależne od wieku, płci, doświadczenia, rodzaju pracy itp.?
  • Jak dokonywać oceny ryzyka uwzględniając psychologiczne aspekty postrzegania zagrożeń?
  • Jak rozmawiać z pracownikami, aby podnieść ich świadomość bezpieczeństwa?
  • Jak wykorzystać wdrożone w Firmie narzędzia, aby poprawić u pracowników postrzeganie zagrożeń?

Na koniec warsztatów zaplanujemy z uczestnikami kolejne kroki i omówimy sposób wdrożenia nowej wiedzy.

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb