Audyty Stanowiskowe dla bezpośrednich przełożonych

Audyty Stanowiskowe dedykowane są bezpośrednim przełożonym. Jest to narzędzie umożliwiające dokonanie kontroli bezpieczeństwa z naciskiem na jeden wybrany aspekt (kryteria dopasowywane są zawsze indywidualnie do potrzeb i rozwiązań obecnych w firmie). Podczas Audytów Stanowiskowych bezpośredni przełożony analizuje stanowiska pracy pod kątem wybranego danego dnia kryterium, przeprowadza rozmowę z pracownikiem i zapisuje ustalone zasady zachowania i ewentualne rozwiązania.

Formularz ma niewielki rozmiar i nie zawiera wielu pól do wypełnienia – nacisk bowiem kładziemy na obserwację i rozmowę, a nie na notowanie.

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb