Ocena ryzyka „Short Risk Analysys” –krótka analiza zagrożeń dla pracowników dokonywana tuż przed wykonaniem pracy

Każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonania pracy powinien dokładnie przeanalizować jej kolejne etapy, zidentyfikować zagrożenia i ustalić bezpieczny sposób wykonania czynności. „Short Risk Analysys” umożliwia pracownikom dokonanie usystematyzowanej analizy zadania po kątem:

  • możliwych zagrożeń,
  • sposobów zapobiegania im,
  • potrzebnych środków ochrony i narzędzi pracy.

Dodatkowo narzędzie może być wykorzystywane do rozmowy o zagrożeniach dokonywanej podczas kontroli kierownictwa.

Formularz ma niewielki rozmiar, pracownik zawsze może go mieć przy sobie. Pytania zawarte w formularzu służą rozmowie, analizie, refleksji, nie musi go wypełniać.

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb