Rozmowy na temat bezpieczeństwa „Kwadrans dla Bezpieczeństwa”

Kwadrans dla Bezpieczeństwa“ to krótkie, moderowane rozmowy na temat bezpieczeństwa, które prowadzone są przez bezpośredniego przełożonego z małą grupą jego pracowników. Tematami tych rozmów są konkretne czynności, które wykonują ci pracownicy. Poprzez technikę moderacji i specjalną technikę zadawania pytań rozmowa koncentruje się na eliminacji możliwych zagrożeń oraz zasadach bezpiecznego wykonywania pracy.

Przełożony jest w tej rozmowie moderatorem, tzn. nie informuje i nie poucza, lecz wymaga podania informacji od swoich pracowników. Pracownicy dyskutują, wymieniają informacje i doświadczenia, wspólnie analizują możliwe zagrożenia.

 Zalety tej metody:

-        pracownicy są aktywnie włączani w pracę nad bezpieczeństwem,

-        uczestnicy dokładnie analizują zagrożenia związane z daną czynnością,

-        poprzez identyfikację i analizę słabych punktów bezpieczeństwa pracownicy niejednokrotnie opracowują dobre propozycje ulepszeń,

-        zasady zachowania są ustalane przez pracowników, przez co są przez nich bardziej akceptowane,

-        systematyczne dyskusje o zagrożeniach i opracowywanie reguł postępowania wspomagają myślenie prewencyjne.

-        "Kwadrans dla Bezpieczeństwa" można wykorzystać zarówno jako metodę omawiania wypadków i niebezpiecznych zachowań jak i w celu sprawdzenia przez pracowników skuteczności i aktualności instrukcji stanowiskowych oraz ocen ryzyka; identyfikacji i regulacji "szarych stref".

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu psychologii pracy i naucza się efektywnie prowadzić „Kwadrans dla Bezpieczeństwa.”

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb