Audyty Zachowań są rodzajami kontroli bezpieczeństwa, prowadzonymi przez kierownictwo wszystkich szczebli. Podczas specjalnego treningu kierownictwo uczy się, jak być dobrym obserwatorem, ćwiczy techniki pytania, poznaje zasady przeprowadzania rozmów i Audytów Zachowań. Otrzymuje również przewodnik, który zawiera wskazówki i pytania pomocne przy przeprowadzaniu kontroli. Po szkoleniu teoretycznym każdy z kierowników wychodzi z trenerem na zakład i przeprowadza swój pierwszy audyt. Każdy uczestnik otrzymuje od trenera informację zwrotną i planuje z nim wdrożeniem u siebie metody.

Audyty Stanowiskowe dedykowane są bezpośrednim przełożonym. Jest to narzędzie umożliwiające dokonanie kontroli bezpieczeństwa z naciskiem na jeden wybrany aspekt (kryteria dopasowywane są zawsze indywidualnie do potrzeb i rozwiązań obecnych w firmie). Podczas Audytów Stanowiskowych bezpośredni przełożony analizuje stanowiska pracy pod kątem wybranego danego dnia kryterium, przeprowadza rozmowę z pracownikiem i zapisuje ustalone zasady zachowania i ewentualne rozwiązania.

Formularz ma niewielki rozmiar i nie zawiera wielu pól do wypełnienia – nacisk bowiem kładziemy na obserwację i rozmowę, a nie na notowanie.

Każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonania pracy powinien dokładnie przeanalizować jej kolejne etapy, zidentyfikować zagrożenia i ustalić bezpieczny sposób wykonania czynności. „Short Risk Analysys” umożliwia pracownikom dokonanie usystematyzowanej analizy zadania po kątem:

  • możliwych zagrożeń,
  • sposobów zapobiegania im,
  • potrzebnych środków ochrony i narzędzi pracy.

Dodatkowo narzędzie może być wykorzystywane do rozmowy o zagrożeniach dokonywanej podczas kontroli kierownictwa.

Formularz ma niewielki rozmiar, pracownik zawsze może go mieć przy sobie. Pytania zawarte w formularzu służą rozmowie, analizie, refleksji, nie musi go wypełniać.

Kwadrans dla Bezpieczeństwa“ to krótkie, moderowane rozmowy na temat bezpieczeństwa, które prowadzone są przez bezpośredniego przełożonego z małą grupą jego pracowników. Tematami tych rozmów są konkretne czynności, które wykonują ci pracownicy. Poprzez technikę moderacji i specjalną technikę zadawania pytań rozmowa koncentruje się na eliminacji możliwych zagrożeń oraz zasadach bezpiecznego wykonywania pracy.

Przełożony jest w tej rozmowie moderatorem, tzn. nie informuje i nie poucza, lecz wymaga podania informacji od swoich pracowników. Pracownicy dyskutują, wymieniają informacje i doświadczenia, wspólnie analizują możliwe zagrożenia.

Copyright © 2018 TAM Szkolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wsparcie techniczne Allweb